بی حجابی و بی منطقی

 

کسانی که به هر انگیزه ای به پدیده ی بی حجابی و ابتذال در پوشش دامن می زنند،هیچ دلیل قانع کننده و برهان معقولی برای این عمل خویش ندارند.اگر از این گونه افراد پرسیده شود که چرا به این پدیده با این همه آثار سوء و تبعات منفی که فقط برخی از آنها را برشمردیم،دامن می زنید؟چرا این گونه لباس می پوشید،راه می روید و آرایش می کنید؟!جز ارائه ی پاسخ های مبهم و نامعقول از قبیل:«چون دوست دارم و دلم می خواهد»،«چون مد روز است»،«چون جوانم و...» حرف دیگری برای گفتن ندارند و بی تردید در نظر عقل سلیم هیچ یک از این پاسخ ها نمی تواند مجوزی برای این عمل قبیح باشد.

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید