بی حجابی از عوامل افت تحصیلی و آموزشی

یکی از پیامد های سوء و ناگوار بدحجابی و ابتذال در پوشش و یکی از نمونه های بارز رکود فعالیت ها،افت تحصیلی و آموزشی در میان دانش آموزان دختر و پسر است.

براستی آیا اگر دختر و پسری در محیط جداگانه ای تحصیل کنند و یا اگر در یک محیط درس می خوانند(مانند دانشگاه ها) بدن خود را بپوشانند و از پوشیدن لباس های جالب توجه و... اجتناب نمایند،بهتر درس می خوانند و فکر می کنند و به سخن استاد گوش می دهند و حوصله ی کار و فعالیت دارند،یا وقتی کنار هر پسری یک دختر آرایش کرده با لباس های مدل دار و جالب توجه مردان نشسته باشد؟

«مطالعات دانشمندان تربیتی نشان داده است مدارسی که در آن دختر و پسر با هم درس می خوانند،کم کاری،عقب افتادگی و عدم مسئولیت به خوبی مشاهده شده است. زیرا بدحجابی مشغولیت دختران را فزونی می دهد،تلاش های آنان را به سوی شناخت مدل های گوناگون آرایش موی سر و تقلید از مدل های متنوع سوق می دهد،و وقت زیادی از فرصت های مطالعه را مصروف آرایش ها و آراستگی های سر و صورت و لباس می نماید».

آیا دختری که در یک روز موهای سر خود را ممکن است چند نوع آرایش کند،می تواند فرصتی برای مطالعه داشته باشد؟ از سویی پسران دانش آموز که دوران بحرانی بلوغ را سپری می کنند،ممکن است ساعت ها در کوچه ها وخیابان ها پرسه بزنند تا شاید مزاحمتی برای دختری با این اوصاف فراهم آورند و به اشتیاق دیدن روی چنان دخترانی درس و مطالعه را رها کرده و ساعت ها پس از دیدار در اندیشه فرو روند.و چه زیان بار و خطرناک است آن گاه که مزاحمت ها،مکاتبه ها و دوستی ها را در پی داشته باشد.و از آن پس چه بسا آراستن ها وقت بیش تری به خود اختصاص دهد.

بنابراین پدران و مادرانی که خواهان پیشرفت و تکامل روحی و علمی فرزندان خویش هستند بایستی آموزش های لازم در ارتباط با مسأله ی پوشش و آداب نگاه کردن را به فرزندان خود بدهند.

/ 0 نظر / 39 بازدید