بی حجابی سبب افزایش میزان طلاق است

آمارهای قطعی نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان،طلاق و از هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم بالا رفته است.چراکه«هر چه دیده بیند،دل کند یاد» و هر چه دل(هوس های سرکش) بخواهد،به هر قیمتی باشد به دنبال آن می رود و به این ترتیب هر روز دل به دلبری می بندد و با دیگری وداع می گوید.

«در محیطی که حجاب است و شرایط دیگر اسلامی رعایت می شود،دو همسر،تعلق به یکدیگر دارند و احساسات و عشق و عواطفشان مخصوص یکدیگر است.ولی در «بازار آزاد برهنگی»که عملاً زنان به صورت کالای مشترکیدر آمده اند،دیگر قداست پیمان زناشویی مفهومی نمی تواند داشته باشد و خانواده هم چون تار عنکبوت به سرعت متلاشی می شود و کودکان بی سرپرست می مانند».(تفسیر نمونه-ج14-ص144)

 

«طبق داده های آماری نسبت طلاق به ازدواج در چند کشور در سال 1919 به این شرح بوده است :

ایالات متحده ی آمریکا : یک طلاق در برابر 6/7 ازدواج

فرانسه:یک طلاق در ازای 21 ازدواج

آلمان: یک طلاق در ازای 24 ازدواج

سوئد : یک طلاق در ازای33ازدواج

این نسبت روز به روز افزایش یافته است،به طوری که در سال 1960در برابر یک طلاق در:

ایالات متحده ی آمریکا:66/3 ازدواج

فرانسه :40/11ازدواج

آلمان :36/11 ازدواج

سوئد: 6/5 ازدواج داشته اند.

یعنی در فاصله ی 41 سال در آمریکا و آلمان تعداد طلاق در مقایسه با ازدواج بیش از 2 برابر،در فرانسه کمتر از 2 برابر و در سوئد تا 6 برابر افزایش یافته است».(احمد رزاقی-عوامل فساد و بدحجابی-ص83)

اگر چه آمارهای فوق مربوط به سال ها قبل می باشد،ولی در عین حال بیانگر این واقعیت است که همواره فساد و بی حجابی به طور چشمگیری در افزایش طلاق نقش داشته است.یکی از روانشناسان اثر سوء فرهنگ برهنگی بر روان فردی و روابط خانوادگی را چنین تبیین می کند :«زنان و مردانی که از چنین فرهنگی تأثیر می پذیرند،طبیعتاً طعم محبت واقعی را نچشیده و مجالی برای مهر ورزی،عشق و قبول مسئولیت ندارند».

شاید به همین دلیل است که اکنون بیش از 63درصد از خانواده های آمریکایی خانواده های تک والدی هستند،یعنی در آن سرزمین از هر 10 خانواده تنها فرزندان 4 خانواده در کنار پدر و مادر زندگی می کنند و فرزندان 6 خانواده ی دیگر یا با پدر زندگی می کنند یا با مادر.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید