بازدید : مرتبه
تاريخ : دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥

بدون شک در عصر ما که بعضی آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی گذارده اند و افراد غرب زده،بی بند و باری زنان را جزئی از آزادی او می دانند،سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه ای است متعلق به زمان های گذشته! ولی مفاسد بی حساب و مشکلات و گرفتاری های روزافزونی که از این آزادی های بی قید و شرط به وجود آمده،سبب شده که تدریجاً گوش شنوایی برای این سخن پیدا شود،البته در محیط های اسلامی و مذهبی...

بقیه در ادامه مطلب...ادامه مطلب...
ارسال توسط سجاد شاامیری
بازدید : مرتبه
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/۱

در فرهنگ اسلامی،انسان،موجودی به خود وانهاده نیست.در این فرهنگ برای هر حرکت و سکون آدمی حساب و کتابی وجود دارد.از این روی یک مسلمان حقیقی، همواره بر طبق فرمان دین لباس می پوشد و بر اساس تعالیم دینی راه می رود،می نشیند،سخن می گوید و... .نشانه های ایمان مؤمن حقیقی،همواره از سر و صورت و ظاهر وتمامی اعضا و جوارحش هویدا است.

«انسان اسلام، خود را شریف تر از آن می داند که به جسمش شناخته شود و وظیفه ی خود را خطیرتر از آن می بیند که تنها به بدن نمایی و آرایش جسم بپردازد.لباس برای آن است که تحریک جنسی را کم کند،نه آن که بر قدرت تحریک آن بیفزاید.لباس«پوست دوم»انسان نیست،بلکه«خانه ی اول» اوست».(دکتر حداد عادل- فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی-ص38-40)

برپایه ی همین رابطه ی تنگاتنگ فرهنگ و لباس است که گفته می شود:باید لباسی بر تن نمود،که نمودار فرهنگ و بینش ما باشد و تناسب کامل با اعتقادات ما داشته باشد.ارسال توسط سجاد شاامیری
آرشیو مطالب
پیامدهای بدحجابی